افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
وضعیت کنونی کشور و مشکلات موجود نتیجه سوء تدبیر و مدیریت روحانی در مقابله با کروناست ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد :

وضعیت کنونی کشور و مشکلات موجود نتیجه سوء تدبیر و مدیریت روحانی در مقابله با کروناست

تا زمانی که ۷۰ درصد جمعیت کشور را نتوانیم به موقع واکسینه کنیم، نمی توان زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد، به همین دلیل باید تمام تلاشمان را برای واردات واکسن مورد نیاز به کار ببندیم و مردم هم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.