افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
هرگونه حرکت نابجا و اشتباه دشمنان با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

هرگونه حرکت نابجا و اشتباه دشمنان با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد

ما دشمنان را فراتر از مرزها کشف، رصد و شناسایی می‌کنیم و هرگونه حرکت نابجا و اشتباهی با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد.

رشد بسیار پایین جمعیتی متاسفانه آینده خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد ۱۵ آبان ۱۴۰۰
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تاکید کرد ؛

رشد بسیار پایین جمعیتی متاسفانه آینده خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد

جمعیت بازنشستگان ما سال به سال روبه رشد است، با این روند افرادی که از این صندوق ها استفاده می‌کنند در حال افزایش و افرادی که بیمه پرداخت می‌کنند در حال کاهش هستند که این خود یک بحران اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت.