افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
رونمایی پایگاه هوایی راهکنشی عقاب 44 ارتش ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری انجام گرفت؛

رونمایی پایگاه هوایی راهکنشی عقاب 44 ارتش

احداث این پایگاه‌ها با ضریب ایمنی بالا در زیر کوه‌ها قابلیت اجرای عملیات غافلگیرانه هوایی را از مکان و زمان دور از انتظار دشمنان فراهم می‌کند.