افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
هیچ منطقی برای قرعه کشی خودرو که با پول بیت المال و انفال جامعه تولید می شود وجود ندارد ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

هیچ منطقی برای قرعه کشی خودرو که با پول بیت المال و انفال جامعه تولید می شود وجود ندارد

ما مدیران اگر به درستی مجموعه مان را مدیریت می کردیم شاهد این اتفاق نبودیم که با پول بیت المال و انفال جامعه، خودرو تولید شودو سپس به صورت قرعه کشی عرضه شود.