افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
سلبریتی که یک صفحه کتاب فارسی سوم راهنمایی را نمی‌تواند درست بخواند،ارتش را نشانه می‌گیرد ۲۱ آبان ۱۴۰۱
عطاءالله مهاجرانی ؛

سلبریتی که یک صفحه کتاب فارسی سوم راهنمایی را نمی‌تواند درست بخواند،ارتش را نشانه می‌گیرد

این‌بار نیز مانند جنگ هشت‌ساله کشور ایران و ملت ایران نیرومندتر از توفان سر بر می‌دارد.