افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم، اما با ولنگاری فرهنگی به‌شدت مخالفیم/تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
امام خامنه ای در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت :

معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم، اما با ولنگاری فرهنگی به‌شدت مخالفیم/تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند

گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.