افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
حلقه پنهان مافیای واردات در سال رونق تولید ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

حلقه پنهان مافیای واردات در سال رونق تولید

توضیحات سازمان غذا و دارو در پی گزارش آفتاب یزد در رابطه با ادعای سرطانزا بودن داروی لوزارتان، چرا کماکان این دارو در برخی داروخانه ها به فروش می رسد؟