افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
نشست کمیته دستمزد با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
نماینده کارگران در شورای عالی کارخبر داد ؛

نشست کمیته دستمزد با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است

در حال حاضر شرایط منطقه ای کردن دستمزدها فراهم نیست و آثار و تبعات بسیاری از جمله مهاجرت را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.