افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
قرار گرفتن مجدد دستورکار طرح تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

قرار گرفتن مجدد دستورکار طرح تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی

دستورکار جلسات کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در هفته آتی اعلام شد که بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) در آن قرار گرفته است.