افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
هژمونی ایران در پساکرونا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سیاست جهان پس از عبور از اپیدمی

هژمونی ایران در پساکرونا

رئیس شورای هماهنگی حزب الله گفت: دردوران  پساکرونا هژمونی جدید شامل ایران بعنوان هارتلند،شانکهای برای ثبات امنیتی و پیمان آ س آن برای ثبات اقتصادی خواهدبود.