افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
ایستگاه فضایی تیانگونگ کاخ آسمانی چین در مدار زمین ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

ایستگاه فضایی تیانگونگ کاخ آسمانی چین در مدار زمین

دو مدول دیگر این ایستگاه در سال ۲۰۲۲ به فضا پرتاب خواهند شد. این دو مدول به نام‌های «ونتیان» و «منگتیان» دو مدول برای انجام آزمایش‌های علمی هستند که به «مدول مرکزی تیانهه» متصل خواهند شد.