افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
ازسرگیری نشست کارگروه رفع تحریم‌ها در وین ۲۶ دی ۱۴۰۰
هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام خبر داد

ازسرگیری نشست کارگروه رفع تحریم‌ها در وین

نمایندگان ایران در مذاکرات وین تصریح کرده‌اند برای تهران نتیجه مهم‌تر از زمان است.