افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
امیدوارم با تلاش‌های شبانه‌روزی افسار گرانی‌ها مهار و نگرانی‌های مردم در تامین معیشت برطرف شود ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی

امیدوارم با تلاش‌های شبانه‌روزی افسار گرانی‌ها مهار و نگرانی‌های مردم در تامین معیشت برطرف شود

کار درست و غلط یک نماینده نقش مؤثر در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.