افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
جهانگیری می‌خواهد از رهگذر این خاطره‌گویی‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
واکنش ترقی به کتاب تازه منتشرشده جهانگیری ؛

جهانگیری می‌خواهد از رهگذر این خاطره‌گویی‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند

کدام یک از وعده‌های دولت آقای روحانی محقق شد؟ آنها می‌گفتند تمام تحریم‌ها به وسیله برجام رفع می‌شود که نه‌تنها رفع نشد بلکه تحریم‌های شدیدتری هم وضع شد.