افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اقشار ثروتمند بیشترین بهره را از یارانه می‌برند /متأسفانه پرداخت یارانه به جامعه هدف نمی‌رسد ۲۷ مهر ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد :

اقشار ثروتمند بیشترین بهره را از یارانه می‌برند /متأسفانه پرداخت یارانه به جامعه هدف نمی‌رسد

ما به دنبال حذف یارانه نیستیم، بلکه به دنبال آنیم که یارانه به دست اقشار ضعیف برسد.