افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
تصمیمات دولت باید مفصل و با دلیل برای مردم توضیح داده شود/هدفمندی یارانه‌ها نباید از نان شروع می‌شد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

تصمیمات دولت باید مفصل و با دلیل برای مردم توضیح داده شود/هدفمندی یارانه‌ها نباید از نان شروع می‌شد

قوت غالب بسیاری از اقشار کم درآمد نان است، ضرورت داشت، دولت پیش از اجرا هم مردم را اقناع می‌کرد هم نهادهای نظارتی را برای اقدامات لازم فعال می‌کرد.