افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
باید پس از حذف ارز دولتی  متناسب با وضعیت معیشتی مردم از آنان حمایت شود ۲۹ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

باید پس از حذف ارز دولتی متناسب با وضعیت معیشتی مردم از آنان حمایت شود

باید به صورت شفاف مشخص شود منابعی که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است صرفه‌جویی شود، به چه صورتی بازتوزیع خواهد شد.