افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
آمریکا در انتظار رکود بزرگ تاریخی دیگر ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
دونالدترامپ خبر داد:

آمریکا در انتظار رکود بزرگ تاریخی دیگر

ما با یک رکود اقتصادی بزرگتر و قدرتمندتر از ۱۹۲۹ روبرو می‌شویم. برای اثباتش هم بانک‌ها دارند ورشکسته می‌شوند!!!