افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
علت تجمع اعتراضی نانوایان/اعتصاب نانوایی ها به کجا رسید؟ ۰۱ اسفند ۱۴۰۱
نارضایتی نانوایان سراسر پایتخت

علت تجمع اعتراضی نانوایان/اعتصاب نانوایی ها به کجا رسید؟

به نظر می‌رسد با ادامه مشکلات نانوایی‌ها و بی‌توجهی دولت به افزایش هزینه طبخ نان، همچنان تخلف در برخی از نانوایی‌ها ادامه داشته باشد