افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد فشارهای تورمی به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود ۳۰ آبان ۱۴۰۰
کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد ؛

در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد فشارهای تورمی به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود

شرایط اقتصادی، تحریم ها و در کنار آن ویروس کرونا بر نرخ بیکاری افزوده و با تقاضای مضاعف اشتغال و عرضه مازاد نیروی کار به طور طبیعی میزان پرداختی دستمزد کاهش پیدا می کند.

امروز باید حساب کنیم که مرغ ۵۰ هزار تومانی و قیمت یک کیلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه یک کارگر است؟ ۰۷ آبان ۱۳۹۹
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد ؛

امروز باید حساب کنیم که مرغ ۵۰ هزار تومانی و قیمت یک کیلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه یک کارگر است؟

مشکلات آنقدر عیان است که نیازی به گفتن ما نیست، اما سکوت ما هم نشانه بدیهی بودن شرایطی است که اگر این شرایط را مسئولان و مدیران دولت نمی‌بینند، دیگر به هیچ طریق نمی‌شود وجود این شرایط را به آن‌ها گوشزد کرد.