افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
با تعریف معیشت کارگر زیر خط فقر، دغدغه کارگر را افزایش داده‌ایم ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در نطق میان‌دستور؛

با تعریف معیشت کارگر زیر خط فقر، دغدغه کارگر را افزایش داده‌ایم

وضعیت معیشتی کارگران در قیاس با سایر اقشار مناسب نیست که بیانگر جهالت مسئولین ذیربط و یا بیانگر خیانت عده ای از مسئولین نسبت به نظام، انقلاب و مملکت است.