افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد فشارهای تورمی به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود ۳۰ آبان ۱۴۰۰
کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد ؛

در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد فشارهای تورمی به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود

شرایط اقتصادی، تحریم ها و در کنار آن ویروس کرونا بر نرخ بیکاری افزوده و با تقاضای مضاعف اشتغال و عرضه مازاد نیروی کار به طور طبیعی میزان پرداختی دستمزد کاهش پیدا می کند.