افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
چطور یک خانواده چهار نفره را می شود با یک میلیون و 300 هزار تومان اداره کرد؟ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ؛

چطور یک خانواده چهار نفره را می شود با یک میلیون و 300 هزار تومان اداره کرد؟

کارگری که بی کار می شود پس اندازش را می خورد، مستمری بیکاری دریافت می کند و بعد به حال خود رها می شود. نتیجه اش افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرها خواهد بود که برای خود حاشیه نشین ها نکبت و بدبختی و برای کشور سرافکندگی و خطر است.