افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نبرد نهایی با نازیسم در تاریخ به سود ما تمام خواهد شد ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
دومای روسیه

نبرد نهایی با نازیسم در تاریخ به سود ما تمام خواهد شد

حتی اگر تمام تسلیحات دنیا را در اوکراین متمرکز کنند، ما قادر به یافتن راهی برای تحقق پیروزی هستیم.