افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
شهباز حسن پور مجددا به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان کرمان انتخاب شد ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی مجمع نمایندگان استان کرمان خبر داد ؛

شهباز حسن پور مجددا به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان کرمان انتخاب شد

از سوابق متعدد اجرایی دکتر شهباز حسن پور می توان به شهرداری سیرجان، مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری کرمان، منتخب چهار دوره مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی مجلس اشاره کرد.