افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
مسئولان شرح دهند چرا سیل دیروز که یک پنجم سال 98 بوده چنین خسارت بار شده است؟ ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
محسن پیرهادی پس از بازدید از مناطق سیل زده امام زاده داوود

مسئولان شرح دهند چرا سیل دیروز که یک پنجم سال 98 بوده چنین خسارت بار شده است؟

زمانی که خطری شناسی می شود و نسبت به وقوع آن هشدار داده می شود باید اعمال دقیق و جدی قانون صورت گیرد.