افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
عوامل تشکیل اجتماع مشهد باید شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شود ۰۸ آبان ۱۳۹۹
دستور جهانگیری به وزير كشور برای شناسایی و برخورد با عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد :

عوامل تشکیل اجتماع مشهد باید شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی شود

معاون اول رئیس جمهور در دستوری از وزیر کشور خواست تا ضمن شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد با آن‌ها برخورد قانونی انجام شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود.