افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
در کشیدن ماشه‌ای نیرومند به‌منظور دفاع از خود تردید نخواهیم کرد ۰۶ تیر ۱۳۹۸
اخطار پیونگ یانگ به واشنگتن :

در کشیدن ماشه‌ای نیرومند به‌منظور دفاع از خود تردید نخواهیم کرد

رسانه رسمی کره شمالی آمریکا را به دیدن خواب های آشفته برای به زانو دراوردن پیونگ یانگ از طریق تحریم های بیشتر متهم کرد