افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
شهر حجاب در راستای معرفی الگوها و کالاهای حجاب در تهران و اصفهان راه‌اندازی می‌شود ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
مسئول بسیج اصناف ؛

شهر حجاب در راستای معرفی الگوها و کالاهای حجاب در تهران و اصفهان راه‌اندازی می‌شود

وقتی مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از امری مانند بی‌حجابی نهی می‌کنیم باید یک الگو و مدلی به آنها بدهیم و کارهای اساسی در زمینه معرفی طرح‌های جایگزین ارائه کرده‌ایم.