افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
متأسفانه زبان دولت در بیان آنچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست/ساده‌زیستی در دولت سیزدهم برای من چشمگیر است ۰۸ شهریور ۱۴۰۲
امام خامنه ای خطاب به دولت سیزدهم:

متأسفانه زبان دولت در بیان آنچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست/ساده‌زیستی در دولت سیزدهم برای من چشمگیر است

ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلاء و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم ما کسی نیستیم. آنچه که هست متعلق به مردم است.

دولت آیت الله رئیسی دولتی عملگرا و نتیجه‌گرا است و مدام به دنبال رفع موانع و حل مسائل کشور است ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

دولت آیت الله رئیسی دولتی عملگرا و نتیجه‌گرا است و مدام به دنبال رفع موانع و حل مسائل کشور است

دولتمردان برای گره‌گشایی از مشکلات مردم در کف میدان حضور دارند.

اگر می‌خواهیم در خط امام حرکت کنیم، مفسر این خط امام خامنه ای است / امام مردم را باور داشت ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
در تجدید میثاق رییس جمهور و اعضای دولت با آرمان‌های امام؛ ؛

اگر می‌خواهیم در خط امام حرکت کنیم، مفسر این خط امام خامنه ای است / امام مردم را باور داشت

همه باید مشی عادلانه را مورد توجه قرار دهیم و به خودمان و به مجموعه‌مان اجازه ندهیم که کوچکترین تخطی از عدالت بشود چرا که آنچه مردم می‌پسندند، همین است.