افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
مشروعیت همه نهادها، قوا و قوه قضائیه در مبارزه با فساد است ۰۲ تیر ۱۳۹۹
گفتگوی اختصاصی بهارستان آنلاین با مدیرعامل جمعیت ایثارگران و دستیار ویژه رئیش شورای هیئات مذهبی کل کشوربمناسبت هفته قوه قضائیه ؛

مشروعیت همه نهادها، قوا و قوه قضائیه در مبارزه با فساد است

آیت الله رییسی، با محاکمه کردن اکبر طبری از مسئولین طراز اول قوه قضائیه نشان داد که عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در هر لباس  و هر مسئولیتی باشند جدی است.