افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
از ایجاد تورم افسارگسیخته تا پیشنهاد توزیع یارانه 430 هزار تومانی ۰۵ آبان ۱۴۰۰
حذف ارز 4200 تومانی و آثار خوب و بد آن در گفتگو با کارشناسان اقتصادی ؛

از ایجاد تورم افسارگسیخته تا پیشنهاد توزیع یارانه 430 هزار تومانی

ما ارز 4200 را حذف می‌کنیم به این معنا که، ما به تفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می‌کندرا به صورت ریالی در قالب‌های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم.