افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
چهارشنبه 25 فروردین 1400، اول ماه رمضان است ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
رئیس ستاد استهلال تهران:

چهارشنبه 25 فروردین 1400، اول ماه رمضان است

بهارستان آنلاین – طبق توضیحات رئیس ستاد استهلال استان تهران و با توجه به پارامترهای هلال ماه رمضان، روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اول ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ است. به گزارش «بهارستان آنلاین » ؛ رئیس ستاد استهلال استان تهران گفت: باتوجه به پارامترهای هلال ماه رمضان، روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه سال […]