افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسلامی ایران است ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
امام خامنه ای در دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش:

طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسلامی ایران است

ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد.