افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
نیروهای مسلح ستون فقرات قدرت جبهه مقاومت است ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
سرلشکر پاسدار حسین سلامی:

نیروهای مسلح ستون فقرات قدرت جبهه مقاومت است

خوداتکایی واحدهای کوچک در حد امکان هم باید مورد توجه قرار گیرد. آماد یک منظومه وسیعی است که تأمین قدرت را بر عهده دارد ویژگی اصلی آماد هوشمندی است و بجز این موفقیت ممکن نیست.