افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
هیچ جناحی جز امام بزرگوار حق ندارد ادعا کند در انقلاب اصالت دارد/ محور در این انقلاب مردم هستند ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خطیب نماز جمعه حرم رضوی :

هیچ جناحی جز امام بزرگوار حق ندارد ادعا کند در انقلاب اصالت دارد/ محور در این انقلاب مردم هستند

مردم را نادیده گرفتن و فکر معیشت و زندگی مردم نبودن با انقلابی بودن اختلاف دارد.