افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
هر جا مظلومی باشد باید در کنارش ایستاد/اعتماد به قدرت‌های غیر ملی غلط است ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

هر جا مظلومی باشد باید در کنارش ایستاد/اعتماد به قدرت‌های غیر ملی غلط است

امام و هرچه متعلق به امام است، مورد کینه دشمنان ایران است لذا هر کسی عزت کشور را می خواهد، باید در برابر تبلیغ های امپریالیسم رسانه ای مقابل امام دفاع کند.