افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اولین فراکسیون دیپلماسی فرهنگی در مجلس تشکیل می شود ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد :

اولین فراکسیون دیپلماسی فرهنگی در مجلس تشکیل می شود

دیپلماسی فرهنگی در حاشیه است و در متن نیست و غبار غفلت بر آن نشسته است. باید غبار فرهنگی را از آن کنار بزنیم و بر ظرفیت های فرهنگی تاکید کنیم.