افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
آرامشی که امروز شاهد آن هستیم  در بستر مقاومت است نه مذاکره ۰۴ تیر ۱۳۹۸
رئیس قوه قضائیه :

آرامشی که امروز شاهد آن هستیم در بستر مقاومت است نه مذاکره

ظرفیت بسیاری در کشور داریم آنجایی که از ظرفیت ها استفاده کردیم آثارش را دیدیم ، آرامشی که دیدیم در بستر مقاومت است نه در بستر مذاکره یا چیز دیگر ، امروز شاهد ظرفیت سپاه در منطقه هستیم . ما در این حوزه با منویات مقام معظم رهبری به این جایگاه رسیده ایم.