افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
همایش سه ساله های حسینی ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
در مصلی امام خمینی (ره) املش برگزار می گردد

همایش سه ساله های حسینی

همایش سه ساله های حسینی با حضور مادران و فرزندان خرد سال املشی در مصلی امام خمینی (ره) از ساعت ۹/۳۰صبح جمعه برگزار می شود.