افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
ما بر اساس وعده خداوند آزادی قدس را حتمی می‌دانیم ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس جمهور در جمع اعظیم راهپیمایان روز جهانی قدس ؛

ما بر اساس وعده خداوند آزادی قدس را حتمی می‌دانیم

این حرکت عظیم که امروز در قالب راهپیمایی شاهد آن هستیم نماینده همبستگی امت اسلامی است.