افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
این شکل قانونگذاری ما در مجلس در هیچ جای دنیا وجود ندارد ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

این شکل قانونگذاری ما در مجلس در هیچ جای دنیا وجود ندارد

منافع برخی جریان ها در افزایش تورم است باید به سمت ورود نیروهای علمی به مجلس برویم.