افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
۲۵درصد معوقه‌ی متناسب‌سازیِ ۱۴۰۰ باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری عنوان کرد

۲۵درصد معوقه‌ی متناسب‌سازیِ ۱۴۰۰ باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود

قاطعانه می‌گویم که برای ما مُرِّ قانون و مصوبه‌ی شورایعالی کار ملاک است و برای تک تک بازنشستگان باید اعمال شود و در کنار این، معوقه و طلب ما از سازمان تامین اجتماعی هم باید پرداخت شود.