افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه مشخصی ندارد ۱۹ دی ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه مشخصی ندارد

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد مضر است اما این که ما یک دفعه این ارز را حذف کنیم را قبول نداریم و باید راه‌های جایگزین داده شود.