افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
پراید و پژویی که تولید می‌کنند، نمونه‌اش در دنیا وجود ندارد و از این جهت، از آخر، اول هستیم/در انتخابات مجلس نامزد نمی‌شوم ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

پراید و پژویی که تولید می‌کنند، نمونه‌اش در دنیا وجود ندارد و از این جهت، از آخر، اول هستیم/در انتخابات مجلس نامزد نمی‌شوم

برنامه ما برای انتخابات این است که تلاش کنیم میان غالب اصولگراها وحدت ایجاد شود.