افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
با رنگ کردن مو غربی نمی‌شوید ۱۷ تیر ۱۴۰۲
توصیه دیپلمات چینی خطاب به سئول و توکیو:

با رنگ کردن مو غربی نمی‌شوید

غربی‌ها نمی‌توانند بگویند که چین از کره و ژاپن جدا است، بنابراین ما باید اصالت آسیایی خود را حفظ کنیم.

مردم ما شایسته زندگی بهتر و رفاه بیشتر و آرامشی پایدارتر هستند ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
رئیس خانه احزاب ایران ؛

مردم ما شایسته زندگی بهتر و رفاه بیشتر و آرامشی پایدارتر هستند

امروز مردم ما مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و کسی که رییس جمهور می شود باید برای اصلاح امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی برنامه داشته باشد و بتواند مردم را به آینده ای بهتر امیدوار کند.

گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا ۲۵ آبان ۱۳۹۹
رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد ؛

گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا

قرار نیست رییس جمهور جدید آمریکا فشار را از سر مردم ایران بردارد، بلکه آمریکایی ها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند.