افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
ظرفیت‌های مرزی به‌عنوان مهم‌ترین فرصت گسترش روابط میان دو کشور است ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان:

ظرفیت‌های مرزی به‌عنوان مهم‌ترین فرصت گسترش روابط میان دو کشور است

از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، برقراری ارتباط و تعمیق آن با کشورهای دوست و همسایه و گسترش روابط در سطوح مختلف و زمینه‌های گوناگون است.