افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از مسیر همکاری های امنیتی ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
بررسی لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی ایران و بلاروس

پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از مسیر همکاری های امنیتی

طبق مقدمه توجیهی، هدف این لایحه برقراری همکاری¬های امنیتی متقابل میان ایران و بلاروس به ویژه در زمینه جرائم سازمان یافته فراملی و توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت می باشد.