افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
در قوم من همه رئیس هستند ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ؛

در قوم من همه رئیس هستند

علت پراکندگی اصولگرایان این است که به محوریتی که باعث وحدت و شکوه حرکتشان می‌شد، پایبند نماندند. این موضوع ریشه تاریخی دارد و به سال ۸۴ و حتی پیشتر برمی گردد که برخی ها گفتند دوران شیخوخیت پایان یافته است.