افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
طرح مستمرصیانت اخلاقی و برخورد با هنجارشکنان اخلاقی در سراسر کشور ۱۹ تیر ۱۴۰۱
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی کشور خبر داد:

طرح مستمرصیانت اخلاقی و برخورد با هنجارشکنان اخلاقی در سراسر کشور

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور از راه اندازی پلیس امنیت اخلاقی در راستای برخورد هدفمند و قانونمند با هنجارشکنان خبر داد.